Thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam lớp 12 ôn thi THPT quốc gia 2020

Thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam lớp 12 ôn thi THPT quốc gia 2020
Thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam trong chương trình lớp 12 sau đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh ôn thi THPT quốc gia năm 2020.


Thursday January 01, 1970

Ôn thi THPT quốc gia 2020: Thống kê các sự kiện lịch sử thế giới lớp 12 thí sinh cần nhớ
Tất tần tật lý thuyết trọng tâm môn Hóa lớp 12 ôn thi THPT quốc gia năm 2020
Ôn thi THPT quốc gia môn Hóa: các dạng bài tập nhận biết thí sinh cần nhớ


Thursday January 01, 1970

Thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam lớp 12 ôn thi THPT quốc gia 2020
Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, môn Lịch sử được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Về nội dung ôn thi, phạm vi nội dung ôn thi sẽ bao gồm kiến thức cả 3 năm lớp 10, 11, 12, chủ yếu là lớp 12. Để ôn thi một cách hiệu quả, thí sinh nên hệ thống toàn bộ các sự kiện theo mốc thời gian cụ thể.
Ban tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam trong chương trình lớp 12 sau đây các em học sinh có thể tham khảo để phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.


Thursday January 01, 1970

Nội dung chương trình lịch sử lớp 12 phần Lịch sử Việt Nam gồm có các bài sau đây:
Chương I: Việt Nam từ Năm 1919 đến năm 1930
Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930
Chương II: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939
Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời
Chương III: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
Chương IV: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
Chương V: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.
Nguồn: Caodangduochoc.edu.vn tổng hợp.
The post Thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam lớp 12 ôn thi THPT quốc gia 2020 appeared first on Cao đẳng Dược Hà Nội.