Tag Archives: Bình

NHẬN Cʜᴜʏᴇ̂̉ɴ sɪᴍ VIETTEL đᴀɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ sᴀɴɢ ɢᴏ́ɪ ᴠ160 ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́. | Tinh tế

NHẬN Cʜᴜʏᴇ̂̉ɴ sɪᴍ VIETTEL đᴀɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ sᴀɴɢ ɢᴏ́ɪ ᴠ160 ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ noLiaVaLahK Bình luận: Nhận thông báo NHẬN Cʜᴜʏᴇ̂̉ɴ sɪᴍ VIETTEL đᴀɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ sᴀɴɢ ɢᴏ́ɪ ᴠ160 ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́. :point_right:1,5gb /… Read more »