Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ – Phần 1

I. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI, TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG A. Thông số quan trắc 1. tham số quan trắc môi trường không khí ngoài trời bao gồm: các Thông số khí tượng (hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất), SO2, CO, NO2, O3, H2S, NH3, benzen, toluen, xylen, styren, acetonitril, benzidin, naphtalen, acetaldehyde, anilin, cloroform, formaldehyt, tetracloetylen, vinyl clorua, phenol, CH4, methyl mercaptan, acrylonitril, acrolein, hydrocacbin, n-octan, xyanua, PAHs, cylohexan, n-heptan, Cl2, HF, HCN, H3PO4, H2SO4, HBr, HNO3, HCl, Ni, Hg, Mn, As, Cd, Cr (VI), asin (AsH3), tổng bụi lửng lơ (TSP), PM10, PM2,5, Pb, tổng polyclobiphenyl (PCB), tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF), các hợp chất polyclobiphenyl hao hao dioxin (d1-PCB).     cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật nhà nước hiện hành về môi trường và đề nghị của cơ quan quốc gia có thẩm quyền để xác định các tham số cần quan trắc. 2. tham số quan trắc môi trường tiếng ồn, bao gồm: mức âm tương đương (Leq), mức âm tương đương cực đại (Lmax) và cường độ dòng xe (đối với tiếng ồn giao thông đường bộ). 3. Thông số quan trắc độ rung: mức gia tốc rung (dB) hoặc gia tốc rung (m/s2). B. Tần suất và thời gian quan trắc 1. Tần suất quan trắc môi trường không khí ngoài trời: tối thiểu 06 lần/năm, 2 tháng/lần. 2. Tần suất và thời kì quan trắc tiếng ồn a) Tần suất quan trắc tiếng ồn: tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng/lần; b) thời kì quan trắc tiếng ồn b.1) Khoảng thời kì đo liên tục của mỗi phép đo là 10 phút, trong vòng 01 giờ tiến hành tối thiểu 03 phép đo, sau đó lấy giá trị làng nhàng của 03 phép đo. Kết quả thu được coi như giá trị làng nhàng của giờ đo đó; b.2) Đối với tiếng ồn nảy sinh từ các cơ sở sinh sản ảnh hưởng đến môi trường ngoài trời, phải tiến hành đo trong giờ làm việc. 3. Tần suất quan trắc độ rung: tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng /lần. II. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT lục địa A. tham số quan trắc tham số quan trắc môi trường nước mặt đất liền bao gồm: nhiệt độ, pH, DO, EC, TDS, ORP, độ đục, độ muối, độ màu, độ kiềm, độ cứng tổng số, TSS, BOD5, COD, TOC, NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, CN-, Cl-, F-, S2-, tổng N, tổng P, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, As, Hg, tổng crôm (Cr), Cr (VI), coliform, E.Coli, tổng dầu, mỡ; tổng phenol, hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ, tổng hoạt độ phóng xạ α, tổng hoạt độ phóng xạ β, tổng polyclobiphenyl (PCB), tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF), các hợp chất polyclobiphenyl hao hao dioxin (dl-PCB), thực vật nổi, động vật nổi, động vật đáy, chất hoạt động bề mặt. Căn cứ vào đích quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật nhà nước hiện hành về môi trường và đề nghị của cơ quan quốc gia có thẩm quyền để xác định các tham số cần quan trắc. B. Tần suất quan trắc Tần suất quan trắc môi trường nước mặt đất liền: tối thiểu 06 lần/năm, 02 tháng/lần. III. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT A. Thông số quan trắc Thông số quan trắc môi trường nước dưới đất bao gồm: nhiệt độ, pH, DO, EC, TDS, ORP, độ đục, độ muối, độ kiềm, độ cứng tổng số, TSS, BODs, COD, chỉ số pecmanganat, NH4+, PO43-, NO2-, NO3-, HCO3-, SO42-, CO32-, CN-, Cl-, F- , S2-, tổng N, tổng P, Fe, Mn, Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, As, Hg, Se, Al, tổng crôm (Cr), Cr (VI), Co, coliform, E.coli; tổng dầu, mỡ; tổng phenol, tổng hoạt độ phóng xạ α, tổng hoạt độ phóng xạ β, PAHs, hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ, tổng polyclobiphenyl (PCB), tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF), các hợp chất polyclobiphenyl na ná dioxin (dl-PCB), chất hoạt động bề mặt.       cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật nhà nước về môi trường hiện hành và đề nghị của cơ quan quốc gia có thẩm quyền để xác định các Thông số cần quan trắc. B. Tần suất quan trắc Tần suất quan trắc môi trường nước dưới đất: tối thiểu 04 lần/năm, 03 tháng/lần. IV. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN A. tham số quan trắc tham số quan trắc môi trường nước biển bao gồm: nhiệt độ, pH, DO, EC, độ muối, độ trong, độ đục, TDS, các tham số khí tượng hải văn, TSS, BOD5, NH4+, PO43-,NO2-, NO3-, F-, S2-, CN-, Pb, Fe, Zn, Cu, Mn,Cd, Hg (chỉ vận dụng cho nước biển ven bờ và gần bờ), As, tổng crôm, Cr (VI), tổng N, tổng P; tổng dầu, mỡ; tổng dầu mỡ khoáng, tổng phenol, động vật nổi, động vật đáy, hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ, coliform. cứ vào đích quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường và đề nghị của cơ quan quốc gia có thẩm quyền để xác định các tham số cần quan trắc. B. Tần suất quan trắc 1. Tần suất quan trắc môi trường nước biển ven bờ: tối thiểu 04 lần/năm, 03 tháng/lần. 2. Tần suất quan trắc môi trường nước biển gần bờ: tối thiểu 02 làn/01 năm, 06 tháng/lần. 3. Tần suất quan trắc môi trường nước biển xa bờ: tối thiểu 01 lần/01 năm. chỉ dẫn quy trình lập ít giám sát môi trường định kỳ chi tiết nhất Mọi chi tiết xin vui lòng liên quan với chúng tôi công ty môi trường lighthouse để được tư vấn    

Front page news as Leicester ‘accept’ to negotiate player’s January departure
Tuesday December 11, 2018

Sporting’s Brazilian midfielder Wendel has picked an injury and is expected to be out of action for two months. For A Bola, and perhaps for Sporting too, that’s given a reason to dive head first into Adrien Silva rumours. The story of the player’s potential return to Lisbon from Leicester City was already covered at the […]

The post Front page news as Leicester ‘accept’ to negotiate player’s January departure appeared first on 188bet.

Link sopcast Acestream trận FC Zuerich vs Leverkusen (23h55 ngày 25/10)
Thursday October 25, 2018

By Bóng Đá 24h Updated: October 25, 2018 Thứ năm (25/10): cup châu Âu 23h55 ngày 25/10: FC Zuerich vs Leverkusen Kết quả trận FC Zuerich vs Leverkusen: ? ( Xem kết quả bóng đá – livescore ở đây)+ Link sopcast trận FC Zuerich vs Leverkusen:…(Bóng Đá 8 cập nhật link sopcast xem trận FC Zuerich vs Leverkusen trước